A közhiedelemmel ellentétben nem a magyarok miatt veszett el a győri csata

by admin


1809-ben már javában dúltak a napóleoni háborúk. A francia császár az év áprilisában épp Spanyolországban hadakozott, amit az Osztrák Császárság igyekezett is kihasználni és 10-én hadat is üzent Franciaországnak. 

Károly főherceg gyorsan támadásba lendült a Duna völgyében, de az események kedvezőtlen irányba fordultak a Habsburg-ház számára. A francia csapatok május 13-án elfoglalták Bécset, és az itáliai hadszíntéren sikereket elérő János főhercegnek Magyarországra kellett visszavonulnia.

Nemesi felkelés

Május 21-22-én Napóleon csapatai vereséget szenvedtek Aspernnél – ami az első komolyabb veresége volt –, de nem késlekedett, csapatait rögtön újra szervezte. Eközben János főherceg 19.000 fős seregével Győr irányába vonult, ám Jenő olasz alkirály mindent megtett, hogy a császári csapatok ne egyesülhessenek.

Győri csata, olasz alkirály, Jenő, napóleoni háborúk ideje,
Jenő olasz alkirály
Fotó:  Wikipedia 

A még április 23-án, József nádor által összehívott nemesi felkelők (inszurgensek) – akiknek gyülekezési helyeként Győrt jelölték meg – kemény utóvédharcainak volt köszönhető, hogy az osztrák csapatok el tudtak szakadni az üldözőiktől. 

A haditerv szerint Győr előtt, a Pándzsa-patak mögött csatarendbe álló császári-magyar csapatok létszáma 24.000 ezer gyalogosból, 8000 lovasból és 32 ágyúból állt.

A szembenálló felek

A harcrend balszárnyán a Mecséry altábornagy vezette, gyengén felszerelt és képzetlen nemesi felkelő lovasság alkotta, amit próbáltak két reguláris ezreddel megerősíteni. A jobbszárny, ami már főként regulárisokból állt, inszurgensekkel kiegészülve annyira elszigetelt volt, hogy később alig tudott a harcba beavatkozni. A centrum viszont meglehetősen erős volt, és környékbéli terepadottságok és épületek is jó lehetőségeket kínáltak.

A francia erőfölény érezhető volt már a csata első pillanatában. A 42.000 gyalogosból, 12.000 lovasból és 100 lövegből álló ellenséges haderő vezetése offenzív taktikában gondolkodott. 

Eszerint a balszárny leköti az osztrák jobbszárnyat, a gyalogság frontálisan megkísérli az áttörést, a jobbszárny pedig átkarolja a Habsburg balszárnyat, amivel el is vágja a Komárom felé vezető visszavonulási lehetőséget. Source link

You may also like

Leave a Comment