A magyar fősereg parancsnoka, aki sosem vívott győztes csatát

by admin


A parancsnokot Kossuth hívta meg Magyarországra

A Krakkói vajdaságban lévő Strzalkówban született 1791. január 16-án. A bécsi hadmérnöki akadémia elvégzése után nem fogadta el a tiszti rangot az osztrák hadseregben, inkább közlegényként belépett a Varsói Nagyhercegség Napóleon által létrehozott hadseregébe. Részt vett a francia császár balsikerű 1812-es oroszországi hadjáratában, a szmolenszki csatában megsebesült és megkapta a francia Becsületrendet, de az 1813-as lipcsei csatában már a franciák ellen harcolt. Napóleon bukása után az orosz befolyás alatt álló Kongresszusi Lengyelországban maradt, tagja lett a szejmnek és birtokán gazdálkodott.

Az 1830–31-es lengyel felkelés idején a krakkói kerület parancsnokává és ezredessé nevezték ki. 

Dembinski négyezer emberrel tartóztatta fel a tizenötszörös túlerőben lévő orosz sereget, az 1831. májusi ostrolenkai vereség után a megszállt területen át visszavezette seregének maradványait Varsóba, kiérdemelve a lengyel Xenophón nevet. A kormány Varsó kormányzójává és a hadsereg fővezérévé nevezte ki, de – mivel nem látta értelmét az oroszok által körbezárt város védelmének – hamarosan leváltották.

Henryk Dembinski gróf
Henryk Dembinski gróf, a lengyel és a magyar szabadságharc tábornoka, akit kétszer neveztek ki a honvédsereg főparancsnokának és kétszer is váltottak le a tisztségből
Fotó: Kurowski Jacott

A felkelés bukása után Párizsban telepedett le, itt érték az 1848-as forradalmak; a franciaországi magyar nagykövet, Teleki László gróf 1848 végén ajánlotta Dembinskit a honvédsereg élére alkalmas jelöltet kereső Kossuth Lajos, a Honvédelmi Bizottmány vezetőjének figyelmébe. 

Kossuth meg is hívta Dembinskit Magyarországra, figyelmen kívül hagyva, hogy az hírnevét visszavonuló hadműveletben szerezte, s győztes csatát soha nem vívott. A magát francia cukorgyárosnak álcázva megérkező lengyelt Kossuth 1849. január 21-én altábornaggyá és a Windisch-Grätz seregei elől visszavonult, a Tisza vonala mögött újjászervezett honvéd fősereg vezérének nevezte ki. A titkolózó, bizalmatlan Dembinski gyors egymásutánban Perczel Mórral, Klapka Györggyel és Görgei Artúrral is összeveszett, ráadásul helyismeret nélkül kezdte kidolgozni a haditervet.

 

Alkalmatlannak minősítették

Február első felében megkísérelte Franz Schlik hadtestét Kassánál bekeríteni, de a császári tábornok kicsúszott a hurokból. Ezután a szabadságharc egyetlen kétnapos ütközetében, a február 26-27-i kápolnai csatában alulmaradt Windisch-Grätz tábornagy hadaival szemben, de a magyar sereg rendezetten tudott visszavonulni. A győzelmet túlértékelő osztrák hadvezér döntő diadalt jelentett, ami arra késztette I. Ferenc Józsefet, hogy kiadja az olmützi alkotmányt. A csata másnapján, február 28-án a honvédsereg könnyedén verte vissza az üldözőket Mezőkövesdnél, de az ellentámadást az óvatoskodó Dembinski nem engedélyezte, a sereget visszavonta a Tisza bal partjára.Source link

You may also like

Leave a Comment